AJ Invest

Regulamin systemu PayU

Regulamin Systemu PayU – obowiązuje od 1.03.2022

Załącznik nr 1 (lista rodzajów dóbr i usług wyłączonych z obrotu)

Załącznik nr 2 do Regulaminu Systemu

Załącznik do Regulaminu nr 3 – Znak towarowy spółki PayU oraz znaki towarowe instytucji pośredniczących – wytyczne do stosowania

Załącznik do Regulaminu nr 4 – obowiązuje od 1.03.2022

Skontaktuj się z nami

AJ REAL ESTATE Spółka z o.o. 

ul. Piotrkowska 270
X piętro, lokal 4
90-361 Łódź

NIP 7252284147

+48 732 850 500 Adam Jakubczak

+48 732 850 499 Paweł Plichta

kontakt@aj-invest.pl